Hakkımızda

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı; bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması ve katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması; merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlamaktadır.

Bu amaçla hazırladığımız önceki bilim şenliklerimizde; Fen Bilimleri, Matematik, Sanat ve Robotik dallarında atölyeler, temalı bilim oyunları, bilim şovları, söyleşiler, zekâ oyunları, sergiler ve gösteriler olmak üzere toplam 3 günde 67 farklı etkinlik yer almıştır. Projemiz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

2016’dan kareler

Etkinliklerde disiplinler arası yaklaşımla, katılımcıların kendi becerilerini keşfetmeleri ve katılımcılarda, gelişen teknolojinin gerektirdiği bilgi ve becerilerden biri olan kodlama ve robotik alanlarında merak uyandırma ve beceri kazandırma hedeflenmiştir.

2017’den kareler

Aynı zamanda yaptığımız bilim şenliklerinde bilimsel çalışma yöntemlerine vurgu yapılarak bilim insanının nasıl bir çalışma disiplinine sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm programın oluşturulması ve yürütülmesindeki temel hedef, katılımcıların, ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin farkında olarak bunları yaşatmayı ve tüketen değil üreten bir nesil olmayı amaç edinen bireyler yetişmesine katkı sunmaktır.

2019’dan kareler

2021’den kareler

2021 Sahne Gösterileri Videoları

2021 Atölye Videoları

4007 Bilim Şenliği Videosu